Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
27 maart 2012
 

Positieve geluiden uit de bedrijfsruimtemarkt

 
 

Het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt is vorig jaar licht toegenomen. Begin 2012 bedroeg het aanbod aan leegstaande productie- en opslagruimten circa 11,6 miljoen vierkante meter, een toename van een procent ten opzichte van 2010. Hoewel het aanbod vorig jaar een kleine stijging liet zien, ontwikkelde de vraag naar bedrijfsruimte zich positief.

Zo werd in 2011 op de vrije markt zeven procent meer bedrijfsruimte verhuurd dan in 2010. Een en ander blijkt uit analyse van NVM Business op basis van de door haar geregistreerde cijfers. 

Leegstand (nog) niet alarmerend

Vooral dankzij een goed eerste halfjaar kwam de opname in 2011 hoger uit dan in 2010. In totaal vond in 2011 circa 2,35 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte zijn weg naar gebruikers. Het verschil tussen aanbod en opname blijft ondanks de toegenomen opname echter groot. Sinds 2009 wordt er elk jaar circa vijf keer meer bedrijfsruimte aangeboden dan er per jaar wordt opgenomen.
De bedrijfsruimtemarkt lijkt hiermee de kantoorruimtemarkt achterna te gaan. Maar waar op de kantorenmarkt het leegstandspercentage in dubbele cijfers moet worden genoteerd, is dat voor de bedrijfsruimtemarkt (nog) niet het geval. Een schatting van de leegstand op de bedrijfsruimtemarkt resulteert in een leegstandspercentage tussen de vijf en zes procent. De leegstand zou daarmee rond de frictieleegstand liggen, maar door verborgen leegstand en het ontbreken van een betrouwbaar voorraadcijfer ligt het werkelijke percentage mogelijk hoger. 

Vooral toename in aanbod logistiek vastgoed

De toename van het aanbod bedrijfsruimte is vrijwel volledig toe te schrijven aan het noorden en het zuiden van ons land, waar het aanbod met circa tien procent toenam. In het midden en westen van ons land nam het aanbod juist met tien procent af. Doordat de nieuwbouwproductie op een laag pitje staat, is de toename van het aanbod vrijwel volledig toe te schrijven aan het bestaande vastgoed. Met name een stijging in het aanbod van logistiek vastgoed was debet aan de toename van het aanbod. Door korte huurcontracten kunnen gebruikers snel schakelen in hun ruimtebehoefte.
De opname van bedrijfsruimte was traditiegetrouw het sterkst in het zuiden van ons land. Alleen het midden en oosten van ons land hadden te maken met een afname in de opname van bedrijfsruimte. 

Hogere transactieprijzen, maar langere looptijden

De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter is voor koopobjecten ten opzichte van 2010 met zes procent gestegen. De gemiddelde gerealiseerde huurprijs, exclusief eventuele incentives, steeg in 2011 ten opzichte van 2010 met gemiddeld 2,5 procent naar 48,50 euro per vierkante meter per jaar.
Van het huidig aanbod staat een kwart van de objecten langer dan twee jaar te huur of te koop en tien procent langer dan drie jaar. Het structurele aanbod is in het noorden en oosten van ons land het sterkst vertegenwoordigd, waar bijna 30 procent van de objecten langer dan twee jaar te huur of te koop staat en bijna dertien procent langer dan drie jaar. Het structurele aanbod neemt overigens in heel Nederland toe. Uit analyse van NVM Business komt naar voren dat het in 2011 gemiddeld 60 dagen langer duurde voordat een transactie plaatsvond dan in 2010 en zelfs bijna 300 dagen langer dan 2006. 

Beleggingen in bedrijfsruimte toegenomen

Het totaal aan vastgoedbeleggingen is in 2011 met bijna 75 procent gestegen naar circa 470 miljoen euro, maar bedraagt nog altijd nog niet eens de helft van het beleggingsvolume in de topjaren (2007 - 2008). Vooral het zuiden van ons land was populair, dat goed was voor bijna 70 procent van het beleggingsvolume. Ten opzichte van 2010 zijn de rendementen licht gestegen en bedragen gemiddeld 9 procent voor de Randstad en tien procent voor de rest van Nederland. De rendementen liggen gemiddeld 25 basispunten (0,25 procentpunt) hoger dan in 2010. 

Markt voor kleinschalige bedrijfsruimtes inzichtelijk

NVM Business heeft voor het eerst het totale aanbod op de bedrijfsruimtemarkt in kaart gebracht. Waar in het verleden alleen aanbod vanaf 750 vierkante meter werd geregistreerd, is dit jaar voor het eerst ook het aanbod kleiner dan 750 vierkante meter in kaart gebracht. Indien dit aanbod wordt meegenomen komt het totale aanbod bedrijfsruimte begin 2012 uit op 13,6 miljoen vierkante meter en een opname in 2011 van 2,6 miljoen vierkante meter. 

Positieve verwachting voor 2012

Al met al was 2011 een positief jaar voor de bedrijfsruimtemarkt, zowel de opname als het beleggingsvolume namen toe en het aanbod bleef redelijk stabiel. Voor 2012 verwacht NVM Business dat deze lijn zich zal voortzetten en dat met name de logistieke markt zal aantrekken.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
E-rijden nog steeds beloond
Het aantal elektrische auto's neemt toe. Vorig jaar zijn er weer meer volledig elektrische auto's verkocht.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Financiele schade beperken als zzp'er: welke verzekeringen zijn belangrijk?
De financiele schade voor uiteenlopende risico's is te beperken met zzp verzekeringen.
Welke hypotheek past bij de zzp'er?
Hoeveel hypotheek je als zzp’er kunt krijgen hangt af van een aantal zaken. De hoogte van je inkomen is natuurlijk van het grootste belang.
Fleet Management inzetten voor uw bedrijf: dit zijn de voordelen
Steeds vaker wordt er binnen bedrijven die te maken hebben met transportkosten en logistiek, gebruik gemaakt van Fleet management.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken