Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
21 december 2011
 

Landbouw houdt vertrouwen in de Euro

 
 

Nederlandse boeren verwachten dat het Europese landbouwbeleid last krijgt van de eurocrisis. Maar liefst 86 procent denkt dat de continuïteit van het beleid in gevaar komt. Wel houden agrarische ondernemers vertrouwen in de euro.

Nederlandse agrarische ondernemers kijken redelijk tevreden terug op 2011. Dat blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van de accountants en adviseurs van GIBO Groep / Flynth in samenwerking met LTO Noord Advies. Ongeveer 650 agrarische ondernemers deden mee aan deze enquête. 

Terugkijken op 2011
Van de agrarische ondernemers geeft 84 procent een voldoende aan het financieel resultaat van de eigen onderneming over 2011 en 94 procent is tevreden met de technische prestaties van het eigen bedrijf. De melkveehouderij draaide goed met een relatief hoge melkprijs, maar daar stonden ook hogere kosten tegenover. De helft van de melkveehouders vindt het resultaat goed tot uitstekend; slechts vijf procent vond het resultaat onder aan de streep onvoldoende.
In de varkenshouderij is de stemming behoorlijk minder. Hier kwam slechts de helft tot een zes of hoger. Een minderheid van elf procent beoordeelt de financiële prestaties nog tot een acht of hoger. Van de akkerbouwers geeft 77 procent een zes of hoger aan de financiële resultaten over 2011, waarvan 23 procent een acht of zelfs hoger. 

Kredietverstrekking en de crisis

Ondanks de crisis ondervinden minder boeren belemmeringen bij het rondkrijgen van de financiering van bedrijfsactiviteiten. In 2011 is het percentage dat zonder problemen de bedrijfsactiviteiten heeft kunnen financieren zelfs met vijf procentpunt gestegen naar 87 procent. 

Regeldruk blijft onveranderd zwaar

De overheid heeft bij de doelstelling om administratieve druk te verlichten geen resultaat geboekt in de agrarische sector. Hoewel dit ook dit jaar in de top tien van gewenste prioriteiten voorkomt, merkt ruim 98 procent van de agrariërs niets van vermindering van regels. De helft van de ondernemers ervaart juist een toename van regelgeving. Dat beeld is al zes jaar ongewijzigd. 

Stijgende lijn tevredenheid werk en privé

Maar het went: ondanks alle regels, formulieren en formaliteiten is het overgrote deel (84 procent) van de boeren tevreden over de balans tussen werk en privé. Er is een gestage verbetering. In 2009 was een kwart nog ontevreden en was het gemiddelde cijfer een 6,3. In 2010 was twintig procent nog ontevreden en lag het gemiddelde op 6,5. Over 2011 is dit een 7-. 

Beoordeling overheidsbeleid

Na een 6+ voor het in 2010 nog prille kabinet, krijgt de regeringsploeg van Rutte over 2011 een 6,5 (tegen een 6,0 van mkb-ondernemers). Bij driekwart van de boeren scoort het kabinet een voldoende of hoger, waarvan bijna een kwart een 8,0 of hoger.
Opvallend is ook dat de meeste agrarische ondernemers een neutrale houding aannemen ten opzicht van het ‘eigen’ ministerie van EL&I. Een kwart is positief. Qua speerpunten willen de boeren vooral een praktisch uitvoerbaar mestbeleid, een geleidelijke overgang in de GLB-steun en een verlaging van de administratieve lasten. 

Minder positief gestemd
Voor komend jaar is de boer minder positief gestemd. Verwachtte in 2010 nog 48 procent voor het aankomende jaar een beter resultaat, voor 2012 is dit percentage gezakt naar 35 procent. Desalniettemin stijgt het aantal ondernemers met investerings- of uitbreidingsplannen licht. Voor het komende jaar verwacht 54 procent hiertoe over te gaan, terwijl op de drempel van 2011 dit percentage uitkwam op 51 procent. Een ruime 75 procent verwacht hierbij in 2012 geen financieringsproblemen te ondervinden bij de bank. 

Investeren in duurzame productie
Investeren in duurzame productie neemt nog steeds toe. In 2010 zag 46 procent van de ondernemers verduurzaming als grote kans voor het opvolgende jaar, dit jaar schaart zelfs 60 procent duurzame productie onder de grootste kansen voor 2012. Dit gaat hand in hand met het investeren in kennis. Het aantal boeren dat de kansen die kennisvergaring biedt voor het boerenbedrijf onderkent, stijgt zelfs van 50 procent in 2010 naar ruim 62 procent in 2011. 

Samenwerking en schaalvergroting
Ook samenwerking en schaalvergroting worden vaker als kans onderkend, in 2010 zag respectievelijk 33 procent en 55 procent hiervan de mogelijkheden voor de nabije toekomst, in 2011 stijgt dit naar respectievelijk 38 procent en 60 procent. Investeren in productierechten zien juist minder ondernemers als kans, het animo hiervoor daalt van 37 procent naar 33 procent. 

Twitterboeren

In één jaar tijd is het aantal boeren dat actief is op sociale media flink toegenomen. In 2010 was zes procent actief op facebook, in 2011 is dit percentage gestegen naar vijftien procent. Ook het aantal ‘twitterboeren’ is toegenomen van drie procent in 2010 naar acht procent in 2011. Opmerkelijk is dat één op de vijf twitterboeren aangeeft dat hun twittercontacten op zakelijk gebied leidt tot meer afzet of opdrachten.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.
Lees verderMeer boeken