Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Personeel
11 juli 2016

Grotere werkgevers laten bijna 90.000 euro liggen door woud aan sociale regelingen

Werkgevers laten veel geld liggen als gevolg van het fors gegroeide aantal sociale regelingen. Bijna de helft (44 procent) van de werkgevers met meer dan 250 medewerkers benut niet alle wettelijke mogelijkheden voor subsidies en sociale verzekeringspremies.
Lees verder »   Reageer »
16 juni 2016

Topwerkgever haalt het beste uit zijn werknemers

Het overgrote deel van organisaties in Nederland benut lang niet het volledige potentieel van hun werknemers. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland 2016, uitgevoerd door Integron middels een steekproef onder 4.400 werkenden. Dertien procent van de organisaties, de top performers, haalt het beste uit haar medewerkers. 
Lees verder »   Reageer »
15 juni 2016

Participatiewet, wat zijn de regels en hoe creëert u draagvlak?

Hoe krijgt u draagvlak binnen uw organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet – 2015 – nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. ChainWorks noemt dit ook wel inclusief ondernemen en geeft tien tips.
Lees verder »   Reageer »
10 juni 2016

Werkgever stimuleert fietsen en buiten vergaderen te weinig

Schrikbarend weinig werkenden nemen hun werk in de zomer soms mee naar buiten. Uit onderzoek van Manutan blijkt dat slechts veertien procent in de zomer weleens buiten overlegt of brainstormt. En maar een kwart luncht lekker buiten. Terwijl weten­schappelijk bewezen is dat buiten zijn ontzettend goed voor u is.
Lees verder »   1 reactie »
9 juni 2016

Weinig stakingsdagen in 2016

Het cao-jaar 2016 verloopt tot dusver relatief rustig. Vergeleken met vorige jaren is het aantal stakingen laag. Tot dusver waren er dit jaar zeven stakingen, een aantal dat naar verwachting de komende weken niet zal stijgen. Gemiddeld worden sinds 1999 in de eerste helft van een jaar veertien stakingen geteld. Vorig jaar was dat aantal dertien, in 2014 zelfs 25.
Lees verder »   Reageer »
7 juni 2016

Keuze tussen publiek of privaat verzekeren makkelijker dankzij Wet verbetering hybride markt WGA

De keuze voor werkgevers tussen publiek of privaat verzekeren voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wint door nieuwe wetgeving fors aan belang. Privaat verzekeren wordt in veel gevallen nog aantrekkelijker, terwijl verzekeren via het UWV juist duurder wordt.
Lees verder »   Reageer »
3 juni 2016

Transitievergoeding zorgt voor meer faillissementen

De nieuwe verplichte transitievergoeding, zoals deze in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  door minister Asscher is ingevoerd, zorgt voor meer faillissementen dan nodig. Ondernemingen bij wie het water aan de lippen staat kunnen alleen tegen zeer hoge kosten mensen ontslaan om zo meer financiële armslag te krijgen.
Lees verder »   Reageer »
1 juni 2016

Kosten ziekteverzuim door interne conflicten inzichtelijk per organisatie

Ziekteverzuim door onderlinge conflicten op het werk kost een organisatie van 250 voltijds medewerkers zo’n 30.748 per jaar. Dat is gemiddeld 3,3 procent van de totale kosten van het ziekteverzuim en zelfs 15,3 procent van de kosten voor ziekteverzuim waar een organisatie invloed op heeft.
Lees verder »   Reageer »
26 april 2016

Drie tips om langdurig verzuim te voorkomen

De kennis van Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB over de regels voor langdurig verzuim schiet danig tekort. Slechts de helft (51 procent) weet precies welke informatie bij wie aangeleverd moet worden als een medewerker (langdurig) ziek is.
Lees verder »   Reageer »
25 april 2016

Wet op Werk en Zekerheid geen succes in MKB

De Wet op Werk en Zekerheid heeft in het MKB geen vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit een duidelijk waarneembare trendbreuk van vijf procent in het aandeel bepaalde tijd contracten uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor ten opzichte van vorig jaar.
Lees verder »   1 reactie »
21 april 2016

Nieuwe Europese Campagne gelanceerd over Duurzame Inzetbaarheid

Vorige week trapte Eurocommissaris Thyssen voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, in Brussel de ‘Healthy Workplaces for All Ages ’-campagne af. Het thema van de campagne sluit nauw aan bij de aanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van duurzame inzetbaarheid.
Lees verder »   Reageer »
19 april 2016

Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Zzp’ers willen niet alleen vrijheid en flexibiliteit, ze hebben grote ambities met hun eigen onderneming, blijkt uit onderzoek van ZP Facts. Met name de jongere generatie hoogopgeleide kennisprofessionals - van 35 jaar of jonger - heeft niet alleen de behoefte om eigen baas te zijn, maar wil ook toe groeien naar een onderneming met medewerkers.
Lees verder »   Reageer »
11 april 2016

Stijging cao-lonen opmerkelijk stabiel

De door werkgevers en werknemers in maart afgesloten cao’s kennen een loonafspraak van 1,47 procent. Dat is niet alleen vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de voorafgaande maanden, maar ook van de afgelopen twee jaar. De loonafspraken zwermen al geruime tijd rond de 1,5 procent, met uitschieters naar boven van rond de 2,0 procent en naar beneden van rond de 1,0 procent.
Lees verder »   Reageer »
6 april 2016

Zieke werknemer verschil tussen winst en verlies voor MKB’ers

Een arbeidsongeschikte medewerker betekent voor een bedrijf in het MKB het verschil tussen winst en verlies. Dat stelt de meerderheid (55 procent) van Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB. Ook heeft ruim de helft van de organisaties te maken gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker.
Lees verder »   Reageer »
5  6  7  8   ... 40
ADVERTORIAL
Frank van Marwijk, Michel Hoetmer, Asha Kalijan, Jan Vermeiren, Johanna Kroon en André de Waal. Lees de gratis artikelen van deze management best-seller auteurs op Managersonline.nl. Plus: handige checklists en het laatste managementnieuws!
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Moed tonen op je werk, thuis en op straat is niet vanzelfsprekend. We horen regelmatig over de gevolgen van risicomijdend gedrag. In dit boek lees je over situaties waar moed is getoond ondanks risico's. Waar keuzes werden gemaakt die niet de makkelijkste, maar wel goed waren. Waar werd volgehouden ondanks tegenstand en tegenslag. Wat valt daarvan te leren?
Lees verderMeer boeken
ADVERTORIAL
Word nu abonnee van Brisk Magazine en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists en voorbeelddocumenten voor ondernemers. Klik hier om u te registreren.
BRISK-INDEX
AEX index: 495.66 -0.69 %
Brisk-index: 192.73 0.75 %
Stijgers Dalers
Arcadis 12.47  3.9 %
Nutreco 47  3.9 %
Grandvision 23.7  3.6 %
TNT express 8.45  -9.5 %
BAM groep ko 4.9  -1.8 %
USG people 17.2  -1.5 %
Meer beurs