Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
1 oktober 2010
 

ICT-sector neemt meer ZZP-ers in dienst met keurmerk

 
 

De ICT Barometer van Ernst & Young toont een gematigd positief beeld voor de ICT-branche. De ICT indicator stijgt van 81 punten in juli naar 95 punten in september. Middelgrote bedrijven (twintig tot 500 medewerkers) zijn vooral verantwoordelijk voor deze stijging.

Grote (meer dan 500 medewerkers) en kleine bedrijven (minder dan twintig medewerkers) verwachten juist respectievelijk een afname van de vraag naar ICT-ers en een daling van de bestedingen aan hardware en software. Ook blijkt uit de ICT Barometer dat de tarieven voor externe ICT-ers verder gedaald zijn en dat er behoefte is aan een keurmerk voor ZZP-ers. 

Afname investeringen
Casper Kruijt van Ernst & Young: "De meeste bedrijven gaan het komend jaar meer besteden aan hardware en software met uitzondering van de kleine bedrijven tot twintig werknemers. Gemiddeld 40 procent van de ondervraagden bij kleine bedrijven in de sector handel en distributie zien de ICT-investeringen afnemen, terwijl dat bij de overige sectoren gemiddeld op twintig procent van de ondervraagden ligt. ". 

Dalende tarieven externe ICT-ers

De tarievendaling van extern ICT-personeel van vorig jaar heeft zich dit jaar doorgezet. Voor het komende jaar verwacht men dat de tarieven nagenoeg gelijkblijven. Vooral bedrijven in de dienstensector lijken te profiteren van een daling van de ICT-tarieven. Hetzelfde geldt voor de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers). Deze bedrijven zeggen dat de tarieven voor externe ICT-ers gedaald zijn met 3,5 procent en bedrijven in de dienstverlening geven zelfs aan dat de tarieven aan externe ICT-ers gedaald zijn met 4,7 procent. Casper Kruijt: "De vooruitzichten voor de komende twaalf maanden worden minder dramatisch ingeschat. 500+ bedrijven en dienstverlenende bedrijven verwachten een stijging van respectievelijk 1,5 procent en 1,1 procent. Daarmee wordt het oude niveau nog niet behaald, maar het is in ieder geval al een verbetering." 

Keurmerk voor ZZP-ers

Ondanks dat het aandeel ZZP-ers door de crisis is teruggelopen, blijven de ondervraagde managers en professionals optimistisch. Zij verwachten niet dat ZZP-ers op termijn door uitzendkrachten worden vervangen. De crisis vormde dan ook geen reden om ZZP-er te worden. Ook voor het komende jaar voorzien de geënquêteerden dalende trend. Kleine bedrijven vormen hierop de uitzondering, deze verwachten juist een stijging. De voorkeur voor ZZP-ers of uitzendkrachten is ongeveer gelijk. In de sector dienstverlening en bij kleine bedrijven werkt men liever met ZZP-ers, in de handel/distributie en productie/ industrie juist liever met uitzendkrachten. Casper Kruijt: "Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat bij één op de drie organisaties een ZZP-keurmerk een positief effect zou hebben op het aantal ZPP-ers dat men in dienst zou nemen. Ruim de helft van de organisaties zou een dergelijk keurmerk steunen."

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Bescherm uw data - infographic over informatiebeveiliging
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Brisk-index: 239.21 -4.26 %
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Arcadis 19.45  3.6 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Altice 8.18  -4 %
Advanced met 38.69  -1.9 %
Meer beurs