Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
13 februari 2018
 

ZZP'ers en scheiden: zo zit het in elkaar

 
 

Naast gezin is ook eigen bedrijf onderwerp bij scheiding

Twee belangrijke cijfers: enerzijds zijn er meer dan een miljoen ZZP’ers in Nederland, en anderzijds eindigt bijna 40 procent van de huwelijken in een echtscheiding.

 Naast de zaken rond het gezin en familie die geregeld moeten worden (denk hierbij aan verdeling van gezamenlijk bezit zoals een koopwoning en spaarsaldo en de zorg over eventuele kinderen), is ook steeds vaker een eigen bedrijf onderwerp bij een scheiding. Hoe het in elkaar steekt als u als ZZP’er gaat scheiden? Mark Zandbergen van Leggle.com vertelt er meer over.
 
Eigen bedrijf onderdeel gemeenschap van goederen?
Zandbergen legt uit dat allereerst beoordeeld zal moeten worden of het bedrijf daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de gezamenlijke bezittingen, waardoor beide partners recht hebben op een gedeelte. "En deze regels hieromtrent zijn net aangepast, bij huwelijken die gesloten zijn na 1 januari 2018. Bij huwelijken die na die datum zijn gesloten maakt een eigen bedrijf dat al bestond voor het huwelijk geen onderdeel uit van de gemeenschap, maar ondernemingen die gedurende het huwelijk zijn opgericht wel. Bij huwelijken die eerder zijn afgesloten in gemeenschap van goederen of het bedrijf buiten de huwelijkse voorwaarden viel, zijn bedrijven wel gezamenlijk bezit. Ongeacht de datum van oprichting."
 
Geen gemeenschappelijk bezit, toch aanspraak
Hij vult aan dat wanneer er getrouwd is op huwelijkse voorwaarden, het bedrijf in principe buiten de gemeenschap valt. "Maar dat neemt niet weg dat dat de andere partner dan alsnog aanspraak kan proberen te maken op een gedeelte van de winst of waarde van het bedrijf. Dit is het geval als uw partner heeft meegewerkt in het bedrijf, of thuis de verzorgende ouderrol op zich heeft genomen. Door de geïnvesteerde tijd en energie kan uw partner dan op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ alsnog aanspraak maken op een gedeelte. Deze investering moet wel aangetoond kunnen worden."
 
Waardebepaling van uw bedrijf
Kan uw partner aanspraak maken op een gedeelte van uw eigen bedrijf? Dan zal volgens Zandbergen de waarde van uw bedrijf vastgesteld moeten worden. "Er zijn verschillende methoden om dit te doen. De meest voorkomende zijn de rentabiliteit waarbij de te verwachten jaarwinst meestal vermenigvuldigd wordt met een factor vijf, de Discounted Cash Flow waarbij het gaat om de jaarlijks beschikbare kasstroom of de intrinsieke waarde die wordt berekend door de schulden af te trekken van de bezittingen." Dit is allemaal uit jaarrekeningen te halen, al worden er volgens Zandbergen ook steeds vaker onpartijdige accountants ingeschakeld voor een objectieve beoordeling. "Een jaarrekening wordt namelijk altijd zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk opgesteld in verband met de te betalen belasting, en kan hierdoor een vertekend beeld geven."
 
Na de scheiding uw werkzaamheden als ZZP’er voortzetten
Het liefst wil u als ZZP’er uw werkzaamheden na de scheiding blijven voortzetten. Voortbestaan van een onderneming heeft ook bij rechters die een uitspraak doen over scheidingen de voorkeur, zo blijkt volgens Zandbergen uit jurisprudentie. "U kunt hierin ook zelf stappen zetten, door bijvoorbeeld te proberen een betalingsregeling te treffen met uw ex-partner. Een andere mogelijk is het afsluiten van een extra lening bij een geldverstrekker, maar u moet in dat geval wel met hogere kosten door de rente rekening houden." Volgens hem heeft ook de ex-partner baat bij een goede en realistische betalingsregeling, aangezien deze van invloed is op eventuele partner- en kinderalimentatie."
 
De zakelijke én persoonlijke zijde van scheiden
Hoewel hierboven voornamelijk is gesproken over de zakelijke kant van een scheiding als er sprake is van een eigen bedrijf, hebt u toch te maken met het familierecht. Naast uw eigen bedrijf, wordt er bij de scheiding bijvoorbeeld gekeken naar de verdeling van gezamenlijk vermogen en pensioen, alimentatie en een ouderschapsplan in geval van kinderen.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs