Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
5 februari 2018
 

Financiering van onderzoek door NWO wordt eenvoudiger

 
 

Het indienen van onderzoeksvoorstellen wordt eenvoudiger

Per 1 augustus 2018 voert NWO een grote vereenvoudiging door. Al haar financieringsinstrumenten brengt NWO terug tot een handvol ‘hoofdvormen’. Deze vereenvoudiging is een technische ingreep die verder geen invloed heeft op de invulling van de onderzoeksprogramma’s.

Wat met de oude instrumenten kon, zal na 1 augustus nog steeds kunnen. Het verschil zal zijn dat het gehele palet instrumenten veel overzichtelijker wordt.
Voor de onderzoeker zijn er meerdere voordelen. Het indienen van onderzoeksvoorstellen in verschillende programma’s wordt makkelijker. Daarnaast worden de barrières voor het indienen van voorstellen die over discipline- of domeingrenzen heen gaan weggenomen. Met deze vereenvoudiging van de financieringsinstrumenten wil NWO de onderzoeker een overzichtelijk en flexibel palet van onderzoeksfinanciering bieden, waarin onnodige verschillen tussen disciplines zijn weggehaald.

Modulaire opbouw, behoud van maatwerk
De financieringsinstrumenten worden modulair opgebouwd, wat de ruimte biedt voor maatwerk bij behoud van eenheid in vorm. NWO zal recht blijven doen aan de verschillen in behoeften van de wetenschapsgebieden. De modulaire opbouw biedt het stelsel flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De beleidsvoornemens en acties die voortvloeien uit het nog te verschijnen nieuwe Strategisch Plan van NWO – zoals financiering van onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – zullen in het nieuwe stelsel worden geïmplementeerd. Daarvoor zijn geen ad hoc nieuwe instrumenten nodig. NWO streeft hiermee naar herkenbaarheid en continuïteit over de jaren.

Nieuw NWO
De onderdelen van NWO die in 2017 zijn samengevoegd tot de NWO-domeinen kenden veel financieringsinstrumenten, die allemaal van elkaar verschilden in vorm en voorwaarden. Veel van die verschillen hadden een historische achtergrond, waren onnodig en stonden samenwerking tussen de wetenschapsgebieden in de weg. Dit vergde bovendien veel aanpassingsvermogen van de indiener. Meer samenwerking over de disciplinaire grenzen heen is een van de doelstellingen van het vernieuwde NWO en een ambitie uit de Wetenschapsvisie.

Hoofdvormen
NWO brengt de subsidieprogramma’s onder in een klein aantal hoofdvormen. Om de gedachten te bepalen:
 

  • Persoonsgerichte financiering, waaronder de bekende Rubicon en de Vernieuwingsimpuls (Veni-Vidi-Vici);
  • Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waarbinnen een getrapte financiering van kleinschalige projecten tot grote samenwerkingsprogramma’s, al dan niet met private partners;
  • Thematisch en missiegedreven onderzoek, vaak uitgevoerd in samenwerking met private of maatschappelijke partners, waarbinnen ook een trap van klein naar groot mogelijk is.

Modules met vaste bouwstenen
In iedere call zullen vaste bouwstenen terugkomen met betrekking tot de opbouw van de indieningsvoorwaarden, duur en begroting, en indien van toepassing de samenwerking met private of maatschappelijke partijen of internationalisering.

Eerste aanpassingen in Open Competitie
De vereenvoudiging wordt vanaf augustus 2018 stapsgewijs ingevoerd, waarbij NWO telkens zes maanden aankondigingstermijn in acht neemt. Als eerste zal de Open Competitie binnen de domeinen Sociale Geesteswetenschappen (SGW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) volgens het nieuwe model worden ingericht.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs