Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
5 januari 2018
 

Kosten voor arbeid stijgen in 2018

 
 

De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling vorig jaar, betalen werkgevers dit jaar meer voor algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de algemene werkloosheidspremie (AWF).

Onder invloed van de sectorpremies verschillen de gevolgen per sector en per inkomen sterk. Zo wordt een ambtenaar met een modaal salaris maandelijks 23 euro duurder; voor werknemers met een modaal salaris in de bouw blijven de werkgeverslasten nagenoeg gelijk.
Dit blijkt uit berekeningen die ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2018.

Algemene lasten
Organisaties zijn dit jaar maandelijks 21 euro meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt van 6,65 procent naar 6,90 procent. Ook de grondslag waarover deze bijdrage wordt berekend, is in 2018 hoger. De maximale stijging per werknemer voor de ZVW komt uit op zestien euro per maand. Voor een werknemer met een modaal salaris is een werkgever circa zeven euro per maand meer kwijt. Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) stijgt, van 2,64 procent naar 2,85 procent. De maximale stijging is elf euro per maand per werknemer. De AOF-premie stijgt eveneens; van 6,66 procent naar 6,77 procent. De maximale stijging bij deze premie is tien euro per maand per medewerker.

Bouw: hogere sectorpremies
De sectorpremie voor kortdurende contracten in de bouw stijgt van 5,48 procent naar 5,74 procent. Voor een werknemer met een modaal salaris in de bouw blijven de werkgeverslasten nagenoeg gelijk. Ondanks een daling van de pensioenlasten van 22 euro, stijgen de werkgeverslasten met twintig euro voor een werknemer die twee keer modaal verdient. De hogere sectorpremie en de hogere ZVW zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken.

Metaal en techniek: pensioenlasten geven wisselend beeld
De pensioenlasten voor werkgevers in de metaal en techniek laten een wisselend beeld zien. Voor een werknemer met een maandsalaris vanaf 5.750 euro stijgen de pensioenlasten licht. Bij een werknemer die minder verdient, dalen de pensioenlasten. Desondanks stijgen ook in deze sector de werkgeverslasten. Dat komt met name door een hogere algemene premie voor de AWF, AOF en ZVW. Voor een werknemer met een modaal salaris in de metaal en techniek is een werkgever elf euro per maand meer kwijt. Bij een werknemer die twee keer modaal verdient, is dit 41 euro.

Zorg en welzijn: pensioenlasten werknemers met hoger loon stijgen
De sectorale premie in de sector zorg en welzijn voor de Werkloosheidswet (WW) daalt van 0,94 procent naar 0,64 procent. Per saldo komen de werkgeverslasten in deze branche toch hoger uit. Voor werknemer met een modaal salaris stijgen de lasten met acht euro per maand. Dit loopt op tot 56 euro voor een werknemer die drie keer modaal verdient. Belangrijke oorzaak is dat de pensioenlasten voor werknemers met een hoger loon stijgen.

Overheid: meer kosten voor ambtenaar
De lasten voor overheidswerkgevers stijgen over de gehele linie. Naast de eerder genoemde stijgingen van algemene premies stijgen ook de pensioenkosten in deze branche. Een werknemer met een modaal salaris wordt 23 euro per maand duurder. Daarvan is dertien euro toe te rekenen aan een hogere pensioenpremie.

Transport: sectorpremie daalt
In de transportbranche daalt de sectorpremie voor de WW van 0,92 procent naar 0,86 procent. Desondanks stijgen ook in deze branche de werkgeverslasten. Voor een transportmedewerker met een maandsalaris vanaf 4.250 euro betalen werkgevers meer pensioenpremie. Dit komt door de verhoging van de maximumgrondslag. Een werknemer met een modaal salaris kost veertien euro meer per maand. Dit loopt op tot 54 euro bij een werknemer die 5.000 euro of meer per maand verdient.

Wetswijzigingen 2018
Minimumloon en overwerk
Een belangrijke aanpassing voor werkgevers zit in de Wet minimumloon (WML). Werkgevers moeten er voor zorgen dat zij over het totaal aantal uren dat wordt gewerkt ten minste het minimumloon betalen. Dit betekent dat onbetaald overwerk voor werknemers die op of rond het minimumloon zitten, praktisch niet meer mogelijk is. Onbetaald overwerk blijft voor hogere lonen nog wel mogelijk. Door de aanpassing van de WML moeten werkgevers over al het overwerkloon vanaf 2018 ook acht procent vakantiebijslag betalen.

Nieuwe Europese privacywetgeving
Naast alle reguliere wijzigingen moeten werkgevers zich goed voorbereiden op de nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG). Door de uitbreiding en versterking van privacyrechten en doordat er meer recht is op informatie, moeten werkgevers goed naar interne procedures kijken. Zo mogen persoonsgegevens niet meer zomaar gedeeld worden. Ook zijn werkgevers voortaan verplicht aan te geven waarom zij persoonsgegevens bewaren, hoe ze dat doen, hoelang en waar. De GPDR gaat in per 25 mei 2018.

Lage inkomensvoordeel
Werkgevers doen er goed aan om de voorlopige berekening van het Lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017, die zij in maart van Belastingdienst ontvangen, tijdig te controleren. Eventuele wijzigingen moeten zij vóór 1 mei doorgeven; na deze datum is het niet meer mogelijk de berekening aan te passen. De definitieve berekening en uitbetaling volgt in de zomer. De LIV is een subsidie die aan werkgevers wordt toegekend om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt met een laag loon in dienst te nemen en houden.

Berekeningen en complete cijfers
Voor de berekeningen van de werkgeverslasten is uitgegaan van de ZVW-bijdrage, de pensioenbijdrage en de premies werknemersverzekeringen. Voor de premie Werkhervattingskas (WHK) is uitgegaan van de sectorale premies voor de ZW, en WGA. Strikt genomen zijn alleen de ZVW, WIA en AWF één op één vergelijkbaar. Werkgevers betalen op individueel niveau voor de ZW- en WGA-lasten van werknemers die bij hen hebben gewerkt. Kleine werkgevers (loon in 2018 3.280.000 euro) betalen een volledig individuele premie en middelgrote werkgevers (loon in 2018 tussen 328.000 euro en 3.280.000 euro) betalen een gewogen gemiddelde. Bij de mutaties van werkgeverslasten voor minimumlonen is de reguliere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 meegenomen.

De complete cijfers zijn hier te vinden op.
Een toelichting op de nieuwe loonstrook vindt u hier.

 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs