Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
8 november 2017
 

Productiever werken in de zorgsector

 
 

De zorgsector is in Nederland een van de grootste sectoren qua werkgelegenheid en budget. Na jaren van steeds groeiende uitgaven is er vooral sinds de economische crises echter hard aan de rem getrokken. De afgelopen jaren is de jaarlijkse groei van gemiddeld 6,5 procent teruggebracht tot 1,3 procent.

Doordat loonkosten vaak de grootste kostenposten zijn in bijvoorbeeld zorg- en welzijnsinstellingen kan hier vaak veel winst behaald worden. Joris Landkroon van Cliendo.nl geeft meer informatie over hoe productiever werken in de zorg kan leiden tot kostenbesparingen.
 
Slim administreren
In de zorg gaat het natuurlijk om het leveren van zorg aan cliënten en patiënten. Landkroon erkent dat er – bijvoorbeeld om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten of betaald te krijgen door het zorgkantoor of de gemeente – steeds meer vastgelegd moet worden. "Bij deze administratie is het zaak hier zo weinig mogelijk tijd aan te besteden. Geen dubbele administratie in verschillende softwarepakketten of bestanden voor verschillende partijen, maar het liefst de data eenmaal vastleggen en deze vervolgens op diverse manieren inzichtelijk maken."
 
Alle betrokkenen direct op de hoogte
Bij de zorg van een cliënt of patiënt zijn vaak vele zorgmedewerkers betrokken. Niet alleen doordat er de klok rond gewerkt wordt, maar ook doordat er vaak meerdere artsen of bijvoorbeeld therapeuten betrokken zijn. Landkroon: "In het verleden werden door alle partijen papieren dossiers bijgehouden, en praatten mensen elkaar mondeling bij over ontwikkelingen in de gezondheid van iemand. Dergelijke overleggen zijn niet meer nodig door een digitaal dossier dat voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt zelf, inzichtelijk is. Dit kan op jaarbasis aardig wat uren tijdwinst opleveren."
 
Alle neuzen dezelfde kant uit
Volgens Landkroon is het voor een verhoging van de productiviteit erg belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder het personeel voor veranderingen. "Mensen moet niet alleen zelf openstaan voor een nieuwe manier van werken met bijvoorbeeld nieuwe IT-toepassingen, maar hier ook goed op voorbereid worden. Daarnaast is het van groot belang dat niet alleen nieuwe werkwijzen worden opgelegd door de organisatietop, maar dat mensen zelf ook de mogelijkheid krijgen na te denken over slimmere of snellere manieren van werken en dit te delen met anderen."
 
Niet enkel focussen op het negatieve
Landkroon benoemt dat de werkdruk in de zorgsector hoog is. "Er komen onder andere door de vergrijzing steeds meer zorgbehoevenden, terwijl er steeds strenger gekeken wordt naar het budget voor zorg. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat er alleen gekeken wordt naar hoe alles beter en sneller kan." Volgens hem is het echter net zo belangrijk voor de motivatie van zorgmedewerkers dat positieve zaken die goed verlopen benoemd en beloond worden.
 
De zorgkosten stellen iedereen voor een groot dilemma. Natuurlijk kunnen de zorgkosten niet ongehinderd door blijven groeien, maar wanneer zullen bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit?
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs