Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
30 augustus 2017
 

Grote R&D-bedrijven innoveren steeds meer in samenwerking MKB

 
 

Bijna de helft van alle R&D-uitgaven van grote bedrijven wordt gedaan in samenwerking met gespecialiseerde MKB-bedrijven, kleine startende innovatieve bedrijven en/of kennisinstellingen en dit belang van samenwerking blijft onverminderd groot.

Er lijkt daarnaast minder sprake van verplaatsing van R&D naar opkomende markten. Dat en meer blijkt uit de nieuwste R&D-barometer van VNO-NCW, een onderzoek onder de grootste R&D-intensieve bedrijven van Nederland.

Uitkomsten 2017
De deelnemers aan het onderzoek (vijftien) besteden in totaal zo’n 3,2 miljard aan R&D in Nederland. Hiermee dekken ze 72 procent van de industriële R&D en ruim 42 procent van de totale bedrijfs-R&D, waardoor de nieuwe barometer een representatief beeld biedt van de nieuwste trends onder de grote R&D-bedrijven. Enkele opvallende uitkomsten van de barometer 2017:

-van de 3,2 miljard euro aan R&D-uitgaven van de bedrijven wordt bijna de helft (1,4 miljard euro), in samenwerking in Nederland gedaan.

-bijna een half miljard euro wordt daarbij in samenwerking met gespecialiseerde MKB-bedrijven gedaan. Het gaat daarbij om naar schatting zo’n 500 tot 750 MKB-bedrijven.

-tweederde van de R&D-bedrijven heeft inmiddels activiteiten met en voor innovatieve startende bedrijven.

-er wordt met veel Nederlandse kennisinstellingen samengewerkt. Dominant zijn de vier Technische Universiteiten, TNO en Wageningen University & Research.

Nederland scoort beter op locatiefactoren
Uit het onderzoek blijkt dat Nederland op bijna alle voor R&D-investeringen belangrijke locatiefactoren beter scoort dan vijf jaar geleden. Dat verklaart ook de roep om continuïteit in het innovatiebeleid die duidelijk naar voren komt uit de enquête. Fiscale instrumenten zoals de WBSO en de 30 procent-regeling voor talent worden als zeer belangrijk gezien. "Hiermee onderscheidt Nederland zich gunstig ten opzichte van andere landen," aldus één van de deelnemers aan het onderzoek. Ook de publiek-private samenwerking, zoals vormgegeven in de topsectoren, moet worden doorgezet en geïntensiveerd. "Daarbij kan meer nadruk komen op maatschappelijke uitdagingen maar moet niet het kind met het badwater worden weggegooid."

Schaars talent
Ondanks de goede scores zijn er ook zorgen. Als belangrijkste locatie-factor noemen de R&D-bedrijven bijvoorbeeld de beschikbaarheid van talent. "Voor sommige technische functies is talent inmiddels zeer schaars wat een bedreiging vormt voor de concurrentiekracht van Nederland op termijn. Een studentenstop bij de TU’s is dan bijvoorbeeld ook funest," aldus één van de deelnemende bedrijven. Ook bepleiten de R&D-directeuren extra investeringen in onderzoek en innovatie, waarbij wordt opgeroepen om vooral meer te investeren in fundamenteel (beta-technisch) onderzoek, publiek-private samenwerking, en innovatie in het MKB en bij start-ups. "De wetenschappelijke sinaasappel in Nederland is na jaren bezuinigen echt volledig uitgeknepen, zowel in het fundamentele als het toegepaste onderzoek, terwijl veel andere landen juist een tandje bij zetten," merkt één van de bedrijven op.

Achtergronden bij de R&D-barometer van VNO-NCW
De bedrijven die deelnamen aan het onderzoek vertegenwoordigen wereldwijd ruim 23 miljard euro aan R&D-uitgaven. Gezamenlijk hebben de bedrijven bijna 60.000 onderzoekers in dienst. In Nederland besteden de deelnemende bedrijven zo’n 3,2 miljard aan R&D en hebben ze ongeveer 16.000 onderzoekers in dienst. Gemiddeld hebben de bedrijven ongeveer 40 procent van hun R&D in Nederland en de beslissingen over de R&D in Nederland worden primair in Nederland genomen.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Bescherm uw data - infographic over informatiebeveiliging
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Brisk-index: 246.63 -1.29 %
Stijgers Dalers
Arcadis 19.72  5.1 %
Oci 20.03  5 %
Nutreco 47  3.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Doc data 0.42  -6.7 %
Altice 8.29  -2.7 %
Meer beurs