Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
13 februari 2017
 

'CDA beste partij voor werkgevers en zzp'ers'

 
 

De voorstellen die de politieke partijen willen doorvoeren volgens hun partijprogramma in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zijn uiterst ondoordacht. Behalve CDA (en in mindere mate SGP) maken alle politieke partijen het sociale stelsel nog ingewikkelder terwijl de effectiviteit afneemt.

Zo dreigt de fundamentele heroverweging achterwege te blijven die voor een robuust, toekomstbestendig stelsel noodzakelijk is. De beperkte focus van partijen op ondersteuning en versoepeling van de sociale lasten ten gunste van het MKB leiden niet tot banengroei en zijn zinloos. Dit stelt Acture die alle partijprogramma's heeft getoetst op de sociale paragraaf.
 
Vier uitgangspunten
Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: "Ons sociale stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid kent vier duidelijke uitgangspunten. Deze zijn dat de werkgever altijd financieel betrokken is en dat deze geldt voor álle werkgevers, ongeacht de omvang van hun organisatie. Daarnaast wordt er geen onderscheid naar oorzaak of naar type verzuim gemaakt. Uit onze analyse blijkt dat bijna alle politieke partijen komen met voorstellen die volstrekt tegen deze uitgangspunten indruisen."
 
Partijen focussen zich onterecht op MKB als banenmotor
Alle partijen focussen zich op het MKB. Maar het is echt een misvatting dat het midden- en kleinbedrijf in onze economie de grootste banenmotor is. Dit MKB zou huiverig zijn om personeel aan te nemen en daarom moeten we de sociale lasten verminderen. Derks: "Uit de feiten blijkt echter dat het in MKB maar een beperkt aantal mensen werken (600.000) terwijl bij het grootbedrijf veel meer mensen werkzaam zijn (4,2 miljoen). Wie bij de verdeling van sociale lasten onderscheid maakt op basis van bedrijfsomvang, zal daarmee dus vrijwel zeker géén grote banengroei veroorzaken. Beter is dat we ons realiseren dat alle bedrijven in Nederland huiverig zijn om mensen met een groter risico op arbeidsongeschiktheid aan te nemen. Maatregelen zouden dan ook voor alle werkgevers, ongeacht hun omvang, moeten gelden. "
 
CDA plus, VVD min
Het CDA steekt er in hun plannen met kop en schouder bovenuit. Zij maken geen onderscheid tussen kleine en grote werkgevers. Dat is terecht want zowel kleine als grote werkgevers moeten gelijk worden behandeld. Daarnaast is het CDA ook een voorstander van een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling voor de zzp'er. Dit waar bijvoorbeeld de VVD de zzp'er als een individuele werkgever ziet en blind lijkt voor het feit dat veel zzp'ers onverzekerd door het leven gaan. Dit heeft grote gevolgen voor ons land daar het contingent zzp'ers alleen maar gaat groeien. Eigen ondernemerschap is prima. Maar onverantwoord gedrag is niet toelaatbaar. Wat dat betreft zou het nu echt tijd worden voor een echte verplichte basisverzekering voor zzp'ers met acceptatieplicht door verzekeraars."
 
Robuust stelsel
Wil het sociale stelsel echt eerlijk worden en overzichtelijker dan zijn er naast de aandacht voor zzp'ers nog een tweetal zaken waar Acture zich de komende tijd voor hard gaat maken:

1. De loondoorbetaling zou terug moeten naar één jaar en de WGA moet naar vijf jaar voor alle werkgevers van Nederland.

2. Er moet een onafhankelijk instituut komen voor bezwaar, beroep en keuringen die zowel private uitvoerders van de ziektewet als het UWV controleert. Dit moet de dubbelrol die het UWV nu heeft (controlerend en feitelijk concurrerend met private partijen) te niet doen en zorgt bovendien ervoor dat werknemers hun vragen, klachten en opmerkingen bij een loket kunnen achterlaten.

 
Doorsturen »  3 reacties »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Dennis Tetteroo  |   | 
13-02-2017
 | 
11:25 uur
Een aantal jaren geleden hadden we de Waz (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) waar elke zelfstandig ondernemer verplicht aan moest meebetalen. In 2004 werd deze wet beëindigd omdat men er achter was gekomen dat de Waz een slecht idee was. Waarom deze dan nu weer invoeren? Bovendien; als dit weer wordt ingevoerd, waarom dan alleen voor zelfstandigen zonder personeel? Of wordt het iets voor álle zelfstandigen? Veel zelfstandigen zitten hier niet op te wachten, of kunnen het niet eens betalen!
Martien Noppe  |   | 
13-02-2017
 | 
15:34 uur
Is dat wel zo? Want laatst hoorde ik tijdens een interview Buma zeggen dat hij de zelfstandige aftrek wilde afschaffen voor zzp'ers.
René Meijer  |   | 
16-02-2017
 | 
14:46 uur
Helemaal met je eens Dennis. Ik geloof ook niks van dit propaganda stukje tekst voor de CDA. Hieronder de echte gedachte van meneer Buma die het helemaal niet zo voor heeft met zzp'ers. De citaten:

“Een ZZP-Baan is leuk als je partner een vaste baan heeft en het niet erg is, als je de ene maand wat minder inkomen hebt dan de andere. Maar als je kostwinner bent en je hebt te weinig geld om te sparen, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, je bouwt geen pensioen op en je kinderen gaan studeren, dan is dat gewoon een probleem.”

“ Het beeld van allemaal blije zzp’ers, die lekker voor zichzelf beginnen, klopt niet. Veel mensen worden nu na een lang vast dienstverband gedwongen ondernemer te worden. Je moet concurreren met anderen op uurtarief. Straks zijn die mensen 50, worden ze arbeidsongeschikt en hebben ze niks. Het is de taak van de politiek om mensen die er niet voor kiezen zzp’er te worden, te beschermen.”

Bron:https://www.zzp-nederland.nl/actueel/nieuws/foute-beeldvorming-cda-over-zzpers

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs