Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
7 februari 2017
 

Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers jaarlijks 870 miljoen

 
 

Werkgevers betalen onnodig voor grote aantallen uitkeringen als gevolg van een gebrek aan capaciteit voor herkeuringen bij het UWV. Maar liefst 150.000 arbeidsongeschikten hadden jaren geleden al herkeurd moeten worden.

De uitkeringen voor deze mensen kosten werkgevers jaarlijks minimaal 1,5 miljard euro. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 58 procent van de arbeidsongeschikten weer (deels) aan de slag zou kunnen. Dat betekent dat het wegwerken van de achterstanden werkgevers jaarlijks grofweg 870 miljoen euro zou kunnen besparen. Dat stelt Aon op basis van eigen berekeningen.

Achterstand
Minister Asscher beloofde begin 2016 de achterstand nog hetzelfde jaar weg te laten werken, onder meer door de capaciteit voor herkeuringen te vergroten. Inmiddels is de achterstand nog altijd even groot en betalen werkgevers daarvan de rekening. Aon roept werkgevers op om herkeuringen af te dwingen om zo een doorbraak te forceren.
Het ziet er niet naar uit dat de achterstand snel wordt weggewerkt. Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in één jaar tijd met tien procent is afgenomen. Terwijl voor dezelfde groep het aantal uitkeringen met tien procent toenam.

Oproep Aon: dwing herkeuring af
Wekgevers hebben sinds de invoering van de Modernisering Ziektewet meer verantwoordelijkheid voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers en zijn verplicht tot het doorbetalen van lonen. "Je ziet dat steeds meer werkgevers daardoor de handschoen oppakken en actief werk maken van re-integratie," zegt Daniel Rijnbeek, managing consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon. "Steeds meer komt het besef dat herkeuringen daarbij helpen, zowel voor werkgevers als voor werknemers die in veel gevallen best bereid zijn weer de arbeidsmarkt te betreden met aangepast werk. Het uitblijven van een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het UWV en de recente uitingen van het UWV dat hier voorlopig ook niets aan wordt gedaan, is voor alle partijen slecht nieuws."
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en verzekeraars hebben de mogelijkheid om een herkeuring door het UWV af te dwingen. Werkgevers die publiek verzekerd zijn, dus via het UWV, kunnen een herkeuring niet afdwingen maar wel aanvragen. "Ik raad werkgevers en verzekeraars hoe dan ook aan om dat te doen. Een herkeuring die leidt tot een gedeeltelijke re-integratie, is winst voor werkgevers, de uitkeringsinstantie, de arbeidsmarkt die steeds meer onder druk staat én de werknemer die weer meetelt op de arbeidsmarkt. Bovendien bestaan er gunstige voorwaarden voor werkgevers om mensen die re-integreren aan te nemen," zegt Rijnbeek. "Nu de markt er klaar voor is, is het is tijd dat werkgevers deze stap zetten en dat de minister komt met een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het UWV."  
Ook voor de mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en na jaren nog altijd ziek zijn, heeft de achterstand nadelige gevolgen. Bij meer dan één op de vijf herkeuringen blijkt nu al dat de kans op herstel klein of niet aanwezig is. In die gevallen is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en is er recht op een hogere uitkering.

Ruim de helft heeft een gunstige herstelprognose
Uitkeringen voor arbeidsongeschikten worden voor het grootste deel door werkgevers gefinancierd: de eerste tien jaar door een directe doorbelasting van uitkeringen en daarna door een landelijke werkgeverspremie. Een uitkering kost jaarlijks minimaal 10.000 euro. Uitgaande van 150.000 arbeidsongeschikten die herkeurd hadden moeten worden, betalen werkgevers dus jaarlijks 1,5 miljard euro aan uitkeringen, zonder dat is vastgesteld of deze mensen weer arbeidsfit zijn. Eerder bleek uit onderzoeken in opdracht van het Ministerie van SZW dat 58 procent van arbeidsongeschikten een gunstige herstelprognose kent.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs