Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
20 oktober 2016
 

Bescherming cashflow tegen betalingsrisico’s hoogste prioriteit

 
 

Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Vooral bedrijven in India, Singapore en China zijn hierdoor geraakt.

Om hun cashflow te beschermen tegen betalingsrisico’s zijn zo’n vier op de tien bedrijven in de regio van plan vaker tools voor credit management in te zetten. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht. 
"Hoewel de regio Azië-Pacific in vergelijking met andere geografische regio’s goed presteert, leiden de wereldwijde economische ontwikkelingen tot bezorgdheid over oplopende schulden en een verslechterende kredietkwaliteit," licht Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland, toe. "Dit kan leiden tot een stijging van het aantal faillissementen in veel opkomende markten, zeker in landen die afhankelijk zijn van de handel met China of die grondstoffen verhandelen."

Kopen op krediet
Uit de Betalingsbarometer blijkt dat ongeveer 90 procent van de leveranciers in de regio Azië-Pacific hun klanten de mogelijkheid van kopen op krediet biedt, in vergelijking met 78 procent in Europa en 87 procent in de Verenigde Staten. Gemiddeld geldt dit voor bijna de helft van de zakelijke verkopen in de regio, hoewel dit in China (38,2 procent) veel minder vaak het geval is. Bovendien hanteren Chinese leveranciers kortere betalingstermijnen: 31 dagen in vergelijking met 37 dagen in 2015. Japan is met 44 dagen het land met de langste betalingstermijnen. Te late betalingen worden volgens Atradius vooral veroorzaakt doordat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Veiligstelling van de cashflow
De slechte betalingsmoraal is voor ruim een derde van de leveranciers in de regio reden om maatregelen te nemen ter bescherming van hun cashflow. Voor 33 procent geldt zelfs dat zij hun verplichtingen aan hun eigen leveranciers niet kunnen nakomen. Een kwart heeft extra financiering van banken of andere geldverstrekkers nodig om hun crediteuren te kunnen betalen. India heeft het vaakst te maken met het domino-effect dat hierdoor wordt veroorzaakt. Het land heeft met 2,7 procent het hoogste aantal oninbare vorderingen in de regio.
Met een verwachte toename van het bruto binnenlands product van 5,7 procent groeit de economie in de regio Azië-Pacific waarschijnlijk ook in de komende jaren sneller dan andere economieën. Ook Nederlandse bedrijven profiteren hiervan. In oktober en november staan verschillende handelsmissies naar deze regio op de agenda, onder meer naar Japan, China, Australië en Indonesië. De twee grootste Aziatische economieën - India en China - geven de toon aan, met een groei van achtereenvolgens 7,5 en 6,6 procent. China blijft, ondanks de groeivertraging, relatief goed presteren, onder meer door een verschuiving van de focus naar een door diensten en consumptie geleide groei.
 
In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende twaalf maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op atradius.nl.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs