Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
15 juni 2016
 

Participatiewet, wat zijn de regels en hoe creëert u draagvlak?

 
 

Hoe krijgt u draagvlak binnen uw organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet – 2015 – nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. ChainWorks noemt dit ook wel inclusief ondernemen en geeft tien tips.

Vragen waar veel werkgevers mee zitten zijn bijvoorbeeld: wat zijn de regels rondom het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking? Wat zijn de risico’s? Hoe kun u draagvlak creëren voor inclusief ondernemen? En, wellicht nog belangrijk; als u overtuigd bent om te gaan inclusief ondernemen, is uw organisatie er wel klaar voor? ChainWorks merkt in de praktijk dat het met inclusief ondernemen vaak vastloopt op weerstand, onwetendheid en miscommunicatie.

Gebrek aan draagvlak door gebrek aan communicatie
Communiceren tijdens en voorafgaand aan dit traject is een continu proces dat vaak onderschat wordt. Werknemers voelen zich vaak niet gehoord door het management. Aan de ene kant overschatten werkgevers inclusief ondernemen : welke impact heeft het daadwerkelijk om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen? Aan de andere kant wordt dat regelmatig overschat: dat doen we wel even.

Draagvlak creëren
Het succes van inclusief ondernemen hangt af van verschillende factoren. Een van de belangrijkste factoren voor werkgevers: creëer draagvlak binnen de organisatie. Inclusief ondernemen kan namelijk iedereen raken. Het is daarom van groot belang dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit beleid én de uitvoering ervan.
Als werkgever kunt u op verschillende manieren draagvlak creëren:

-Door werknemers te betrekken bij de plannen voor inclusief ondernemen. U organiseert bijvoorbeeld een werkconferentie waarin iedereen mee kan brainstormen. Zo ontwikkelt u samen een implementatie plan waarin u opneemt wie wat gaat doen qua voorbereiding en begeleiding en wanneer.

- Door rekening te houden met belangen en motivaties op verschillende niveaus in uw organisatie. Bijvoorbeeld: een directeur heeft andere belangen dan een werknemer. Misschien is u werknemer wel bang om zijn functie kwijt te raken? Vergeet in deze fase niet om uw implementatie plan voor te leggen aan de ondernemingsraad of een belangenorganisatie. Zo voelen deze partijen zich gehoord en komt het niet onverwacht. Geef hen de mogelijkheid hier feedback op te geven.

- Luister écht naar al uw stakeholders en de feedback van alle betrokken partijen. Het belangrijkste is dat u daadwerkelijk iets gaat doen met deze feedback binnen uw implementatieplan.

- Maak uw werknemers onderdeel van de oplossing door hen te betrekken in de vraag: wat kan jij voor deze mensen betekenen? Dit kunt u bereiken door uw werknemers te interviewen, informatie te geven, inspraakronden te houden en af te tasten hoe ze tegen een situatie aankijken.

- Zet de plannen in een zo vroeg mogelijk stadium op de agenda.

- Bereid u werknemers goed voor op de impact die het kan hebben op de afdeling. Dat begint bij het bewust onbekwaam en bewust bekwaam maken van uw werknemers.

- Wees als werkgever bereid te investeren in de begeleiding van uw (nieuwe) werknemers.
Werknemers zijn vaak heel trots op het bedrijf - waar ze werken - als die veel doet aan inclusief en sociaal ondernemen = win - winsituatie voor beide partijen.

- Mensgerichte leidinggevenden bereiken vaak meer draagvlak binnen hun team dan prestatiegerichte leidinggevenden. Probeer hiermee rekening te houden bij de implementatie van uw plan: waar zitten binnen uw organisatie de mensgerichte leidinggevenden?

- Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Hoe creëert u mogelijkheden voor inclusief ondernemen binnen uw organisatie?
Kijk eens of u mensen met een arbeidsbeperking op een – aangepaste - reguliere functie in uw organisatie kunt plaatsen. Denk eens aan een werknemer in een rolstoel die zijn werk goed kan uitvoeren achter bijvoorbeeld een balie.
Kijk eens of u een nieuwe functie kunt creëren voor iemand met een beperking? Denk hierbij aan het toepassen van de techniek van functiecreatie (bij functiecreatie gaat u bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen).
Kijk eens of u afspraken kunt maken met uw leveranciers over inclusief ondernemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een groenvoorzieningsbedrijf die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft en die uw bedrijfstuinen onderhoudt. Zo draagt u als werkgever ook u steentje bij.

Lees meer over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs