Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 juni 2013
 

Kloof tussen accountant en ondernemer nog steeds niet gedicht

 
 

De vraag naar aandacht in de huidige economie is groter dan ooit. Ondernemers verwachten steeds meer persoonlijke service van hun accountant. Bovendien moet die vooral proactief zijn en getuigen van aandacht voor en kennis van de markt waarin de ondernemer actief is.

De ondernemer wil niet alleen verslaglegging van de status quo maar proactief advies voor de toekomst en een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming. Dat bleek uit de discussie tijdens de Exact Master Editions op dinsdagochtend 4 juni 2013. 

Te weinig proactief
Ruim 85 procent van de ondernemers vindt dat hun accountant of administratiekantoor tekort schiet in proactiviteit. Dit staat in schril contrast met hoe accountants dit ervaren. Ruim 76 procent van de accountants vindt zichzelf namelijk wel degelijk proactief. Op de vraag of accountants de specifieke branche van de ondernemer goed kennen, geeft ruim 76 procent van de ondernemers aan dat dit niet zo is. Terwijl de helft van de accountants het gevoel heeft dat zij de branche van hun klant wel degelijk goed kennen en zich daarmee zelfs onderscheiden. 

Niet klakkeloos betalen voor het schrijven van uren
"De uiteenlopende uitspraken tonen aan dat de kloof tussen accountants en ondernemers bestaat en niet te negeren valt," geeft Mark Appel, marketing directeur bij Exact aan. "Er is een duidelijk verschil in de perceptie van wat er onder proactiviteit wordt verstaan, door enerzijds accountants en anderzijds ondernemers. Communicatie tussen beide partijen is essentieel om elkaar beter te begrijpen en te kunnen voldoen aan elkaars verwachtingen. Alleen door goed samen te werken komt iedereen verder."
Eric Melse, senior onderzoeker bij het Centre for Applied Research on Economics and Management beaamt dit verschil in perceptie. "Accountants vertalen proactieve aandacht nog steeds te vaak in extra uren. Grote bedrijven willen hier nog wel voor betalen maar de motor van onze economie bestaat uit mkb’ers. Zij zitten niet te wachten op een factuur van 3.000 euro zonder duidelijk aantoonbare meerwaarde. Die meerwaarde van accountants zit ‘m niet in de hoeveelheid tijd die u besteedt aan een klant maar in de kwaliteit die u hem biedt voor de onderneming."
Ondernemers gaan niet meer klakkeloos mee in het uurtje-factuurtje model van accountants. Er wordt betaald voor aandacht en vertrouwen. Dit is best wennen voor de meeste accountants. Zij zoeken nog naar hoe zij waarde kunnen toevoegen voor hun klanten en hoe zij net dat extra stapje kunnen zetten.

Waar liggen de kansen?
De accountant is de enige buitenstaander die volledig inzicht heeft in het bedrijf. Hij is daarom bij uitstek de partij om de ondernemer van advies te voorzien. Accountants hebben ook een verantwoordelijkheid om de ondernemers op te voeden. Hoe meer een ondernemer zélf begrijpt van de cijfers, hoe beter hij begrijpt hoe het zijn bedrijf vergaat. Dit resulteert in meer tijd die beschikbaar is voor proactief advies en het bieden van sturing bij de bedrijfsvoering.
Kees Leijs, eigenaar van accountantskantoor Kop of Munt geeft een goed voorbeeld van wat ook kan helpen: "Wij hebben specifiek gekozen om ons te richten op de creatieve branche. Door deze specialisatie kennen wij de wereld van onze klanten heel goed. Natuurlijk zijn sommige ondernemers tevreden met slechts de cijfers. Maar je kunt pas echt waarde toevoegen aan de business van de klant als je wat extra’s doet. Kennis van de branche helpt daarbij."

Accountant kan ondernemer geld opleveren
Floris Venneman, ondernemer en eigenaar van Venterprise geeft een voorbeeld van wat voor hem belangrijk is: "Ik houd van proactiviteit van mijn accountant. Voor mij zit dat bijvoorbeeld in een tweet met daarin de boodschap dat die nieuwe belastingregeling mij waarschijnlijk een paar duizend euro op kan leveren. Mijn accountant zoekt dit voor me uit en bespaart me vervolgens een aardig bedrag, zonder daar direct een factuur voor te sturen. Daarin zit ‘m voor mij die meerwaarde."
Venterprise behoort hiermee tot de minderheid van 43 procent die geld overhoudt aan zijn accountant. 57 procent van de ondernemers geeft namelijk aan dat de accountant hen géén geld oplevert. Wederom een opvallend gat in perceptie, aangezien 82 procent van de accountants van mening is dat zij wel degelijk geld verdienen voor hun klant.

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Michiel Werkman  |   | 
10-06-2013
 | 
12:15 uur
Het is mij, na meer dan 30 jaar als zakelijk bankier en nu zelfstandig consultant, gebleken dat heel veel accountants zich bij het MKB helaas beperken tot 'geschiedschrijving'. Voor een serieuze adviesrol wordt te weinig tijd vrijgemaakt en het ontbreekt veel accountants domweg aan in-house expertise om dat goed in te kunnen vullen. Zulke expertise is wel voorhanden en kan door accountants prima voor hun relaties worden ingezet als ze zich bereid tonen tot samenwerking met andere/externe specialisten. Zo ervaart de opdrachtgever wel toegevoegde waarde en wordt hij of zij optimaal geadviseerd.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs