Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
12 december 2012
 

Culturele diversiteit is bron voor innovatie

 
 

De Nederlandse bevolking bestaat uit steeds meer verschillende nationaliteiten. Daardoor neemt ook de multiculturaliteit in de maatschappij en op de werkvloer toe. In een verkennende studie heeft Panteia/EIM onderzocht wat deze diversiteit aan culturele invloeden betekent voor innovatieve ontwikkelingen in Nederland.

Immigratie dus niet alleen gezien als een oplossing voor het arbeidsmarkttekort maar ook als een bron voor innovatie. 

Heersende idee is dat buitenlanders vooral nieuwe ‘input’ leveren

Panteia/EIM heeft op basis van de huidige inzichten uit de (internationale) literatuur systematisch op een rijtje gezet welke onderbouwing en voorbeelden er zijn voor de stelling: ‘Buitenlanders hebben een positieve impact op de innovativiteit in Nederland’. Het algemene beeld is dat gemaakte veronderstellingen, over de relatie tussen buitenlanders en innovatie, meestal betrekking hebben op de ‘inputs’ van het innovatieproces. Dat geldt ook voor de meningen die hierover leven onder medewerkers en werkgevers. Aangenomen wordt dat de komst en aanwezigheid van buitenlanders zorgt voor meer kenniscirculatie, nieuwe ideeën, meer creativiteit, andere invalshoeken, en andere ervaringen, die vervolgens leiden tot meer innovatie. Als het gaat om ‘outputs’ in de vorm van product- en procesinnovaties, worden er weinig argumenten aangedragen en kan men nauwelijks voorbeelden noemen. 

Hoger opgeleide buitenlanders en meer diversiteit hebben positief effect op innovatie

De verschillende empirische studies die de relatie tussen buitenlanders en innovatie bestuderen, laten zien dat de aanwezigheid van meer buitenlanders in een bedrijf of regio niet zondermeer leidt tot innovatie. Een positieve impact op innovatie (met name procesinnovaties) is er wel van geïmmigreerde wetenschappers en ingenieurs en andere hoger opgeleide immigranten. Ook meer diversiteit qua herkomstlanden blijkt een positieve invloed te hebben op innovatie (met name productinnovaties). 

Immigranten stimuleren marktinnovaties door export en import met vaderland

Voor marktinnovaties worden wel argumenten genoemd, zoals voor het aanboren van nieuwe doelgroepen en nieuwe (grotere) export- en importmarkten. Dit wordt bevestigd door de empirie. Buitenlanders creëren meer export en import met hun eigen vaderland waardoor marktinnovaties tot stand komen. Deze effecten zijn groter als er sprake is van heterogene producten. Ook zijn de effecten groter als de buitenlanders net geïmmigreerd zijn en als zij cultureel behoorlijk afwijken van de cultuur in het gastland. 

Culturele diversiteit wordt als bron voor innovatie onvoldoende benut

Empirische inzichten op het gebied van etnisch ondernemerschap en teamdiversiteit laten vooralsnog geen overtuigende innovatieresultaten zien. Voorbeelden zijn er wel; die maken veelal gebruik van de andere taal/cultuur in de communicatie met klanten en in het aanboren van nieuwe doelgroepen. De andere achtergronden van buitenlanders zoals nieuwe inzichten, andere invalshoeken en andere ervaringen lijken we onvoldoende te benutten voor onze vernieuwingsactiviteiten. Culturele diversiteit wordt als bron van innovatie nog te weinig onder de aandacht gebracht. In een vervolgstudie zou gekeken moeten worden naar hoe innovaties door buitenlanders hun weg vinden, bij welk type medewerkers, sectoren, bedrijven en omgevingen, welke randvoorwaarden daarvoor gelden, en hoe dit soort innovaties gestimuleerd kunnen worden zowel door bedrijven als door het beleid.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
ADVERTORIAL
Frank van Marwijk, Michel Hoetmer, Asha Kalijan, Jan Vermeiren, Johanna Kroon en André de Waal. Lees de gratis artikelen van deze management best-seller auteurs op Managersonline.nl. Plus: handige checklists en het laatste managementnieuws!
Check je Vlaams op www. Vlaams. nu
Snapt een Vlaming altijd wat jij bedoelt? Doe de check op Vlaams. nu
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
ADVERTORIAL
Word nu abonnee van Brisk Magazine en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists en voorbeelddocumenten voor ondernemers. Klik hier om u te registreren.
BRISK-INDEX
AEX index: 519.64 -0.78 %
Brisk-index: 271.24 -0.31 %
Stijgers Dalers
Yatra 6.2  6.5 %
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Stern groep 21.3  -10.8 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Vopak 37.6  -9.1 %
Meer beurs