Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
26 augustus 2010
 

Voorstel nieuwe aanbestedingswet te beperkt voor zzp'ers

 
 

Het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet biedt zzp'ers nog te weinig toegangsmogelijkheden tot overheidsopdrachten. Dat zegt Platform Zelfstandige Ondernemers in een reactie op het voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet dat de Ministerraad op 25 juni heeft vastgesteld.

PZO is tevreden met de keuze van Minister van der Hoeven om de nadruk te leggen op de proportionaliteit van de aanbestedingsregels. Ook is het goed dat er concrete maatregelen worden genomen om de administratieve lasten te verlagen. PZO stelt echter dat de Minister niet ver genoeg gaat. De invulling van het beleid blijft te vrijblijvend en voor de aanbestedingen onder de Europeesrechtelijke drempel zullen de uniforme regels niet gelden. Voor zzp'ers is toegang tot deze kleinere aanbestedingen van groot belang. PZO vreest dat de directe toegang tot aanbestedingen voor zzp' ers haast onmogelijk blijft en vindt dat de Minister met meer concrete maatregelen moet komen. 

Tegenovergesteld effect
Zzp'ers hebben op dit moment nauwelijks directe toegang tot aanbestedingen. Het zijn vaak grote bureaus die overheidsopdrachten binnenhalen om vervolgens zzp'ers tegen flinke marges in te huren. Waar aanbesteden tot doel heeft om een goede marktwerking te garanderen voor overheidsopdrachten, blijkt dat in de praktijk juist het tegenovergestelde wordt bereikt. Onnodige clustering, buiten proportionele criteria en hoge eisen zijn vaak de regel. Deze eisen hebben tot gevolg dat het voor zzp'ers vaak onmogelijk is direct om mee te dingen bij overheidsaanbestedingen. 

Bewustwording
PZO streeft naar een betere bewustwording bij aanbestedingsdiensten. In sommige sectoren zoals in de thuiszorg en de vertaalsector worden door aanbestedingen zzp'ers in de markt uitgesloten of verwerft er één bureau nagenoeg een monopoliepositie. PZO wil dat aanbestedende diensten vooraf een markt-analyse houden met consultatie van de stakeholders, zodat dit in de toekomst voorkomen wordt. Daarnaast pleit PZO voor het tegengaan van onnodige clustering van opdrachten en onredelijke selectie-eisen. 

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Met 20.000 leden is PZO de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers). PZO behartigt de collectieve belangen van de leden in politiek Den Haag. Daarnaast ondersteunt PZO haar leden met onder meer een juridische helpdesk en andere ledendiensten. De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers is opgericht in 2002.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Data Recovery Nederland haalt voor klant 115 bitcoins terug
BOEKENNIEUWS
Maandagmorgen staat alles op z’n kop! is een no-nonsense managementboek dat je helpt concrete stappen te zetten om je marktkracht te vergroten. Een verademing na al die hypes over Agile, Scrum en Holacracy. Een down-to-earth boek waarmee je als ondernemer bereikt wat je wilt bereiken. Want het is niet zo moeilijk als de goeroes je willen laten geloven: ‘Het geheim zit in jouw besluit om maandagmorgen direct aan de slag te gaan’.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Doc data 1.78  87.4 %
Altice 10.44  10.5 %
Value8 5.44  5 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Groothandels 49.3  -3.3 %
Brill kon 34.6  -1.7 %
Meer beurs