Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
28 december 2011
 

Nederland dynamisch ondernemersland

 
 

Het ondernemerschap van Nederland is dynamisch te noemen. De nettogroei van het aantal ondernemingen is in Nederland hoger dan die in Europa. De turbulentie (de som van de oprichtings- en de opheffingsquote) is voor Nederland gelijk aan het Europese gemiddelde.

De gemiddelde omzet van snelgroeiende bedrijven in Nederland behoort tot de hoogste in de benchmarklanden. De werkgelegenheidsgroei in die bedrijven is de hoogste van alle benchmarklanden. Dit is te lezen in het rapport ‘Internationale Benchmark Ondernemerschap 2010' van Panteia/EIM.

Nederland meest ondernemende EU-lid
In de loop der jaren is de ondernemersquote voor Nederland (11,9 procent in 2009) toegegroeid naar het Europese gemiddelde (12,1 procent in 2009). De ondernemersquote is het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking). Vanwege de crisis is vanaf 2010 de ondernemersquote in heel Europa gedaald, in Nederland echter minder sterk dan in de rest van Europa. Dit heeft er toe geleid dat Nederland in 2010 het meest ondernemende EU-lid is geworden. 

Bedrijvendynamiek Nederland boven EU-gemiddelde

Het jaarlijkse aantal oprichtingen (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt toe in Nederland, vooral na 2002. In 2009 worden de gevolgen van de financiële crisis zichtbaar. In alle Europese landen neemt het aantal oprichtingen af. Voor Nederland betekent dat in 2010 een daling van de oprichtingsquote naar 8,9 procent (90.000 oprichtingen). Daarmee scoort Nederland overigens nog boven het gemiddelde van de (EU)-benchmarklanden. De oprichtingsquote is het aantal oprichtingen als percentage van het aantal ondernemingen.
De nettogroei neemt zowel voor Europa als Nederland na 2008 af, maar nog steeds is nettogroei voor Nederland hoger dan die voor Europa (2009: 3,7 procent versus 0,8 procent).
Over de periode 1997 t/m 2009 bezien, blijkt de turbulentie voor Nederland rond het gemiddelde van 16 procent te scoren. (Turbulentie is de som van de oprichtings- en de opheffingsquote.) Daarmee ligt dit cijfer iets lager dan het Europese gemiddelde (achttienprocent). 

Aandeel snelle groeiers boven EU-gemiddelde
Het (relatieve) aantal snelgroeiende bedrijven en hun kenmerken is medebepalend voor de vitaliteit van het bedrijfsleven. De mate van (snelle) groei wordt daarbij gemeten op basis van de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid binnen de bedrijven
In termen van omzet bedraagt het percentage snelle groeiers in Nederland in de periode 2005-2008 18,7 procent. In internationaal perspectief bezien, ligt dit percentage daarmee iets boven het Europese gemiddelde van 17,8 procent.
In termen van werkgelegenheid is het percentage snelle groeiers in de periode 2005 tot en met 2008 gegroeid naar dertien procent. Binnen Europa is dit op Denemarken en Finland na het hoogste percentage.
De werkgelegenheidsgroei bij de snelle groeiers in Nederland in de periode 2005-2008 is de hoogste van alle benchmarklanden.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Data Recovery Nederland haalt voor klant 115 bitcoins terug
BOEKENNIEUWS
Maandagmorgen staat alles op z’n kop! is een no-nonsense managementboek dat je helpt concrete stappen te zetten om je marktkracht te vergroten. Een verademing na al die hypes over Agile, Scrum en Holacracy. Een down-to-earth boek waarmee je als ondernemer bereikt wat je wilt bereiken. Want het is niet zo moeilijk als de goeroes je willen laten geloven: ‘Het geheim zit in jouw besluit om maandagmorgen direct aan de slag te gaan’.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Doc data 1.78  87.4 %
Altice 10.44  10.5 %
Value8 5.44  5 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Groothandels 49.3  -3.3 %
Brill kon 34.6  -1.7 %
Meer beurs