Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Documenten

Gratis voorbeeldcontracten en -brieven

In deze rubriek vindt u meer dan 50 gratis juridisch geldende, voorbeeldcontracten, - brieven en andere (juridische) documenten die u helpen om bepaalde afspraken of acties juridisch vast te leggen. Deze juridische documenten zijn voor geregistreerde abonnees gratis te downloaden en gemakkelijk aan te passen en uit te printen (Word en Excel). Bent u nog niet geregistreerd als abonnee, meld u dan hier gratis aan.

Beschikbare documenten: 

- Aanmaning
- Aanstellingsbrief
- Aanvraag ontslagvergunning
- Afspraak privégebruik bestelauto
- Afwijzing na sollicitatiegesprek
- Afwijzing open sollicitatie
- Afwijzing reservekandiaat
- Afwijzing sollicitant
- Algemene voorwaarden
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
-
Autolease

- Beëindigen arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning
- Bepaling inleveren bedrijfseigendommen

-
Concurrentiebeding
- Contract Commanditaire Vennootschap

-
Detacheringsovereenkomst

- Eerste Betalingsherinnering

-
Freelanceovereenkomst

-
Geheimhoudingsovereenkomst
- Getuigschrift

-
Huurovereenkomst kantoor

- Ingebrekestelling
-
Internetprotocol

-
Klachtenregeling seksuele intimidatie
- Koopovereenkomst eenmanszaak

- Leenovereenkomst
- Letter of Intent overdracht BV

-
Mediationovereenkomst
Microsoft voor ondernemers (sneltoetsen)
- Minimum-Maximumovereenkomst (arbeidscontract)

- Niet verlengen tijdelijk contract
- Niet verlengen contract bepaalde tijd
- Nulurencontract

- Omzetten tijdelijk contract in vast contract
- Ontslag einde proeftijd
- Ontslag op staande voet
- Ontvangstbevestiging open sollicitatie
- Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief
- Oprichtingsakte CV
- Oprichtingsakte maatschap
- Oprichtingsakte VOF

-
Relatiebeding
- Rittenstaat

- Sollicitant in reserve houden
- Sollicitant uitnodigen voor gesprek
- Sollicitant uitnodigen voor tweede gesprek
- Sponsorcontract sportevenement
- Stagebevestiging
- Stageovereenkomst

- Thuiswerkovereenkomst
- Tweede betalingsherinnering

- Verbod op nevenwerkzaamheden
- Voorovereenkomst oprichting BV
- Voorovereenkomst oprichting BV met inbreng firma/maatschap

- Werkgeversverklaring
 
 
 
ADVERTORIAL
Frank van Marwijk, Michel Hoetmer, Asha Kalijan, Jan Vermeiren, Johanna Kroon en André de Waal. Lees de gratis artikelen van deze management best-seller auteurs op Managersonline.nl. Plus: handige checklists en het laatste managementnieuws!
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Moed tonen op je werk, thuis en op straat is niet vanzelfsprekend. We horen regelmatig over de gevolgen van risicomijdend gedrag. In dit boek lees je over situaties waar moed is getoond ondanks risico's. Waar keuzes werden gemaakt die niet de makkelijkste, maar wel goed waren. Waar werd volgehouden ondanks tegenstand en tegenslag. Wat valt daarvan te leren?
Lees verderMeer boeken
ADVERTORIAL
Word nu abonnee van Brisk Magazine en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists en voorbeelddocumenten voor ondernemers. Klik hier om u te registreren.
BRISK-INDEX
AEX index: 512.62 0.61 %
Brisk-index: 203.64 0.72 %
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Crown van ge 5.42  0.4 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs