Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Documenten

Gratis voorbeeldcontracten en -brieven

In deze rubriek vindt u meer dan 50 gratis juridisch geldende, voorbeeldcontracten, - brieven en andere (juridische) documenten die u helpen om bepaalde afspraken of acties juridisch vast te leggen. Deze juridische documenten zijn voor geregistreerde abonnees gratis te downloaden en gemakkelijk aan te passen en uit te printen (Word en Excel). Bent u nog niet geregistreerd als abonnee, meld u dan hier gratis aan.

Beschikbare documenten: 

- Aanmaning
- Aanstellingsbrief
- Aanvraag ontslagvergunning
- Afspraak privégebruik bestelauto
- Afwijzing na sollicitatiegesprek
- Afwijzing open sollicitatie
- Afwijzing reservekandiaat
- Afwijzing sollicitant
- Algemene voorwaarden
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
-
Autolease

- Beëindigen arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning
- Bepaling inleveren bedrijfseigendommen

-
Concurrentiebeding
- Contract Commanditaire Vennootschap

-
Detacheringsovereenkomst

- Eerste Betalingsherinnering

-
Freelanceovereenkomst

-
Geheimhoudingsovereenkomst
- Getuigschrift

-
Huurovereenkomst kantoor

- Ingebrekestelling
-
Internetprotocol

-
Klachtenregeling seksuele intimidatie
- Koopovereenkomst eenmanszaak

- Leenovereenkomst
- Letter of Intent overdracht BV

-
Mediationovereenkomst
Microsoft voor ondernemers (sneltoetsen)
- Minimum-Maximumovereenkomst (arbeidscontract)

- Niet verlengen tijdelijk contract
- Niet verlengen contract bepaalde tijd
- Nulurencontract

- Omzetten tijdelijk contract in vast contract
- Ontslag einde proeftijd
- Ontslag op staande voet
- Ontvangstbevestiging open sollicitatie
- Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief
- Oprichtingsakte CV
- Oprichtingsakte maatschap
- Oprichtingsakte VOF

-
Relatiebeding
- Rittenstaat

- Sollicitant in reserve houden
- Sollicitant uitnodigen voor gesprek
- Sollicitant uitnodigen voor tweede gesprek
- Sponsorcontract sportevenement
- Stagebevestiging
- Stageovereenkomst

- Thuiswerkovereenkomst
- Tweede betalingsherinnering

- Verbod op nevenwerkzaamheden
- Voorovereenkomst oprichting BV
- Voorovereenkomst oprichting BV met inbreng firma/maatschap

- Werkgeversverklaring
 
 
 
ADVERTORIAL
Frank van Marwijk, Michel Hoetmer, Asha Kalijan, Jan Vermeiren, Johanna Kroon en André de Waal. Lees de gratis artikelen van deze management best-seller auteurs op Managersonline.nl. Plus: handige checklists en het laatste managementnieuws!
Check je Vlaams op www. Vlaams. nu
Snapt een Vlaming altijd wat jij bedoelt? Doe de check op Vlaams. nu
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
ADVERTORIAL
Word nu abonnee van Brisk Magazine en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists en voorbeelddocumenten voor ondernemers. Klik hier om u te registreren.
BRISK-INDEX
AEX index: 525.89 0.62 %
Brisk-index: 269.78 -0.07 %
Stijgers Dalers
Kendrion 37.7  3.9 %
Nutreco 47  3.9 %
Arcadis 17.5  3.6 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Doc data 0.51  -1.9 %
Fugro 10.63  -1.9 %
Meer beurs