Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Documenten

Gratis voorbeeldcontracten en -brieven

In deze rubriek vindt u meer dan 50 gratis juridisch geldende, voorbeeldcontracten, - brieven en andere (juridische) documenten die u helpen om bepaalde afspraken of acties juridisch vast te leggen. Deze juridische documenten zijn voor geregistreerde abonnees gratis te downloaden en gemakkelijk aan te passen en uit te printen (Word en Excel). Bent u nog niet geregistreerd als abonnee, meld u dan hier gratis aan.

Beschikbare documenten: 

- Aanmaning
- Aanstellingsbrief
- Aanvraag ontslagvergunning
- Aanvraag ontslagvergunning (BC)
- Aanvullende arbeidsovereenkomst over gebruik auto van de zaak
- Aanvullende arbeidsovereenkomst over kostenvergoeding
- Afspraak privégebruik bestelauto
- Afwijzing na sollicitatiegesprek
- Afwijzing open sollicitatie
- Afwijzing reservekandiaat
- Afwijzing sollicitant
-
Afzien van huur overeenkomst
- Agentuurovereenkomst
- Akte van oprichting van een BV
- Akte van verpanding
- Algemene voorwaarden
-
Algemene voorwaarden (BC)
- Algemene voorwaarden dienstverlener
- Arbeidsovereenkomst met directeur-grootaandeelhouder
- Arbeidsovereenkomst met oproepkracht
- Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht
- Arbeidsovereenkomst vakantiewerker
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
-
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (BC)
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
-
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (BC)
- Autolease

- Beëindigen arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning
- Beëindigingovereenkomst
- Bekrachtiging van rechtshandelingen door BV
- Bepaling inleveren bedrijfseigendommen
-
Beroepsschrift op nader aan te voeren gronden
- Beroepsschrift gerechtshof
- Beroepsschrift rechtbank
- Betalingsregeling
- Bevestiging opdracht freelancer
- Borgtocht
- Bruikleenovereenkomst

- Concurrentiebeding
-
Concurrentiebeding (BC)
- Contract Commanditaire Vennootschap

- Detacheringsovereenkomst
-
Detacheringovereenkomst (BC)
- Eerste Betalingsherinnering

- Freelanceovereenkomst
-
Freelanceovereenkomst (BC)

- Gebruiksovereenkomst mobiele telefoon
- Geheimhoudingsovereenkomst
-
Geheimhoudingsovereenkomst (BC)
- Geldleningsovereenkomst (eenvoudig)
- Geldleningsovereenkomst (met rente en aflossing)
- Geldleningsovereenkomst (uitgebreid)
- Geldleningsovereenkomst van durfkapitaal
- Getuigschrift
-
Getuigschrift (BC)
- Goudenhanddruk stamrechtovereenkomst
- Groot onderhoudsovereenkomst

- Huurovereenkomst bedrijfsruimte
- Huurovereenkomst kantoor
-
Huurovereenkomst woonruimte

- Ingebrekestelling
-
Inkoopverklaring gebruikte goederen
- Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in geld)
- Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in natura)
- Internetprotocol

-
Kilometeradministratie
- Klachtenregeling seksuele intimidatie
-
Koopakte appartement
- Koopakte eengezinswoning
- Koop- en verkoopovereenkomst bedrijfsactiva
- Koopovereenkomst eenmanszaak

-
Leaseovereenkomst
- Leenovereenkomst
-
Leningsovereenkomst eigen BV
- Letter of Intent overdracht BV

-
Maatschapovereenkomst (eenvoudig)
- Maatschapovereenkomst (natuurlijke personen)
- Managementovereenkomst
- Mediationovereenkomst
-
Mediation overeenkomst (BC)
Microsoft voor ondernemers (sneltoetsen)
- Minimum-Maximumovereenkomst (arbeidscontract)
- Minimum urencontract
-
MinMax Contract

- Niet verlengen tijdelijk contract
- Niet verlengen contract bepaalde tijd
- Nulurencontract

- Omzetten tijdelijk contract in vast contract
- Ontslag einde proeftijd
- Ontslag op staande voet
- Ontvangstbevestiging open sollicitatie
- Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief
- Oprichtingsakte CV
- Oprichtingsakte maatschap
- Oprichtingsakte VOF

- Overeenkomst tot beëindiging vennootschap onder firma
- Overeenkomst reële beloning meewerkende partner
- Overeenkomst van opdracht
- Overeenkomst vennootschap onder firma (man-vrouw)
- Overeenkomst vennootschap onder firma (twee natuurlijke personen)

- Privacybeleid
- Pro forma bezwaarschrift

- Rekening courantovereenkomst
- Relatiebeding
- Rittenstaat

-
Samenwerkingsovereenkomst (eenvoudig)
- Samenwerkingsovereenkomst (uitgebreid)
- Service level agreement
- Schuldkwijtschelding
- Sleutelverklaring
- Sollicitant in reserve houden
- Sollicitant uitnodigen voor gesprek
- Sollicitant uitnodigen voor tweede gesprek
- Sponsorcontract sportevenement
-
Sponsorovereenkomst
- Stagebevestiging
- Stageovereenkomst
-
Stageovereenkomst (BC)
- Statuten NV
- Statuten stichting
- Statuten vereniging

- Thuiswerkovereenkomst
- Thuiswerkovereenkomst (BC)
- Tijdelijk huurcontract 
- Tweede betalingsherinnering

- Verbod op nevenwerkzaamheden
- Verbouwingsovereenkomst
- Verklaring zakelijk gebruik computer
- Verklaring voor belaste verhuur
- Volmacht oprichting BV
- Volmacht verkoop en levering registergoed
- Voorbeeld factuur (simpel)
- Voorbeeld factuur (uitgebreid)
- Voorbeeld offerte
- Voorbeeldprotocol social media
- Voorovereenkomst
- Voorovereenkomst oprichting BV
- Voorovereenkomst oprichting BV met inbreng firma/maatschap
- Vrijwilligersovereenkomst

- Werkgeversverklaring
- Woningoverdracht
 

 
 
 
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Data Recovery Nederland haalt voor klant 115 bitcoins terug
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Maandagmorgen staat alles op z’n kop! is een no-nonsense managementboek dat je helpt concrete stappen te zetten om je marktkracht te vergroten. Een verademing na al die hypes over Agile, Scrum en Holacracy. Een down-to-earth boek waarmee je als ondernemer bereikt wat je wilt bereiken. Want het is niet zo moeilijk als de goeroes je willen laten geloven: ‘Het geheim zit in jouw besluit om maandagmorgen direct aan de slag te gaan’.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Doc data 1.78  87.4 %
Altice 10.44  10.5 %
Value8 5.44  5 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Groothandels 49.3  -3.3 %
Brill kon 34.6  -1.7 %
Meer beurs