Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Privacy

Privacybeleid

 

Samenvatting

 • Als abonnee ontvangt u de nieuwsbrief die verbonden is aan Brisk Magazine. U ontvangt tevens maandelijks Brisk Magazine Special, een speciale nieuwsbrief waarin u speciale mededelingen en aanbiedingen vindt van partners of adverteerders van Brisk Magazine
 • Als geregistreerd abonnee ontvangt u  maximaal twee keer per maand bericht van zorgvuldig geselecteerde partners of adverteerders van Briskmagazine.nl, via gewone post, e-mail, sms, mms of anderszins.
 • Uw gegevens blijven in het bezit van Brisk Magazine en worden niet overgedragen.

Privacystatement

Briskmagazine.nl is een portal voor ondernemers en professionals. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Briskmagazine.nl B.V. (hierna te noemen: Brisk Magazine), Zuidwal 14, 2512 XS Den Haag. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 1350808.
 

Geregistreerde abonnees

Bezoekers van Brisk Magazine kunnen zich aanmelden als abonnee. Deze gratis registratie geeft recht tot diverse onderdelen van de site, die voor andere bezoekers niet toegankelijk zijn. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
 • Het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief plus maandelijks Brisk Magazine Special. In al deze uitgaven kunnen (ook) mededelingen c.q. advertenties staan van derden.
 • Het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Brisk Magazine, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees zowel per e-mail, gewone post, telefoon, fax, sms, mms of anderszins;
 • het verzenden van boodschappen voor derden (niet zijnde Brisk Magazine) via e-mail, gewone post, sms, mms of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen in het bezit van Brisk Magazine. Deze worden nooit overgedragen aan een andere partij. Abonnees kunnen zich altijd en overal afmelden voor deze diensten. Brisk Magazine zorgt dat in elke uiting van derden aangegeven wordt hoe dit eenvoudig kan worden gedaan.
 • als u bent aangemeld als abonnee en heeft aangegeven dat u relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden uw gegevens mogelijk gebruikt voor 'audience targeting' via social media en zoekmachines zoals Google. Wij zorgen ervoor dat advertenties op bijvoorbeeld Facebook en Google voor u meer relevant zijn, op basis van uw voorkeuren en interesses.
 • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
 • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van Brisk Magazine, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.
 • �Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring, geeft u Brisk Magazine expliciet toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen aan derde partijen, zoals adverteerders en marketingbureaus, die contact met u willen opnemen om u te informeren over hun producten en diensten en die u mogelijk in de gelegenheid willen stellen om producten en diensten te kopen waarvan zij denken dat ze interessant voor u zijn. Deze bedrijven kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, post, mms, sms of soortgelijke elektronische middelen. Op uw verzoek verstrekken wij u een lijst van deze derde partijen.

  Indien Brisk Magazine een fusie, overname, verkoop of andere transactie ondergaat waardoor zijn database wordt verworven door een derde partij, mag Brisk Magazine uw persoonsgegevens bekendmaken aan zijn adviseurs en aan de derde partij, zowel voor als na de transactie, uitsluitend ten behoeve van het facili�ren en het tot stand brengen van die transactie. Indien een transactie wordt voltooid, wordt u over de transactie ge�nformeerd en zal Brisk Magazine de eigendom en het beheer van uw persoonsgegevens overdragen aan de derde partij, behoudens alle bepalingen en beperkingen in deze Privacyverklaring. Indien de transactie niet wordt voltooid, zal Brisk Magazine van de derde partij eisen dat deze uw persoonsgegevens op geen enkele wijze gebruikt of bekendmaakt en ze volledig wist.

  Brisk Magazine kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan een derde partij aan wie het zijn rechten en plichten op grond van zijn overeenkomst met u overdraagt.

  Brisk Magazine kan derde partijen aanwijzen die een deel van uw persoonsgegevens namens Brisk Magazine zullen verwerken (�gegevensverwerkers�). Op uw verzoek verstrekken wij u een lijst van dergelijke derde partijen.

  Brisk Magazine kan wettelijk worden verplicht informatie die u aan Brisk Magazine hebt verstrekt bekend te maken als Brisk Magazine te goeder trouw gelooft dat dit noodzakelijk is (a) om zich te houden aan de verordeningen van de wet of in het kader van juridische procedures tegen Brisk Magazine; en (b) om de rechten en eigendom van Brisk Magazine te beschermen of verdedigen.
Indien u niet (meer) wenst dat uw gegevens voor (direct-)marketing doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op info@briskmagazine.nl.
 

Cookies

Briskmagazine.nl en haar partners maken gebruik van zogeheten 'cookies'. Dit zijn mini-bestandjes die op de PC van de bezoeker worden geplaatst. Deze hebben uitsluitend tot doel het surfen op Managersonline.nl gemakkelijker te maken. Zo onthoudt een cookie of een bezoeker reeds geregistreerd is, zodat inloggen niet nodig is. Ook zorgen cookies ervoor dat u niet voortdurend dezelfde advertentie-banner te zien krijgt. Cookies worden niet voor enig ander doel gebruikt.
 

Partners en andere partijen

De website van Brisk Magazine bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Briskmagazine.nl liggen. Brisk Magazine is niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen me uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Brisk Magazine u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.
 

Wijzigen

Brisk Magazine behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen.
 
 
 
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De Commerciële Revolutie is al begonnen! Iedereen voelt het wel aan, maar wat de revolutie precies inhoudt, hoe die ingrijpt op je (commerciële) processen en waar je moet beginnen om eraan mee te doen, legt Wessel Berkman je uit in dit unieke boek. Je hebt vast al gemerkt dat:
- de technologie het koopgedrag van klanten totaal veranderd heeft.
- het verschil maken en onderscheidend zijn belangrijker zijn dan ooit tevoren.
- een nieuw commercieel paradigma is nodig om te overleven:
- je moet nu snel handelen, anders is je bedrijf ten dode opgeschreven.
Lees verderMeer boeken